Sorumluluk

Bölüm Başkanı eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesi ile sonuçlarının alınmasında Rektör’e karşı birinci derecede sorumludur.

Bölüm Başkan Yardımcısı, akademik ve idari personel bölümle ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirirken ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde birim amiri ve üst amirlere karşı sorumludur.  

Yayın Tarihi: 14/11/2020
Okunma Sayısı: 95