Görev

Bölüm Başkanı; 2547 Sayılı Kanun’un 21. Ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince verilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Bölüm Başkan Yardımcısı; Bölüm Başkanı ’na görevi başında olmadığı zamanlarda vekalet etmek, ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

Akademik Personel; birim amiri tarafından verilen görevleri ve ilgili kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri, ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde yapmaktır.

İdari İşler Personeli; Bölüm Başkanlığının Üniversite içi ve dışı tüm idari işlerini görev tanımı ve bağlı olduğu mevzuat hükümleri kapsamında yürütmek.

Mali İşler Personeli; Bölüm Başkanlığının Üniversite içi ve dışı tüm mali işlerini görev tanımı ve bağlı olduğu mevzuat hükümleri kapsamında yürütmek.

Yayın Tarihi: 14/11/2020
Okunma Sayısı: 118