Misyonumuz

Disiplinler arası alanda işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek yaymaya çalışan; toplumun bilgi teknolojilerine entegrasyonunu hızlandırmak ve teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda geliştirebilen bireyler yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bilim-teknolojiyi bilen, izleyen ve kullanabilen; özgün araştırmalar yapabilen; ulusal ve uluslararası alanda teknolojik gelişmeleri takip edebilen; ulusal ve evrensel düzeyde insani değerlere saygılı, eleştirel düşünebilen; meslek alanındaki kalitesi ile yeterli bilgi ve beceriye sahip yetkin profesyonelleri güncel eğitim teknolojilerinden faydalanarak yetiştirmektir.

Yayın Tarihi: 14/11/2020
Okunma Sayısı: 79