İşleyiş Esasları

TC SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Temel Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı(3+0) Dersinde 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılında Uygulanacak
Ders İşleyiş Esasları
BİRİNCİ ÖĞRETİM
  DERS SAATLERİ  
  GİRİŞ ÇIKIŞ  
1   09:00 09:45 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
09:50 10:35 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
10:40 11:25 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
11:30 12:15  
5 13:30 14:15 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
6 14:20 15:05 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
7 15:10 15:55 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
8 16:00 16:45  
İKİNCİ ÖĞRETİM
  DERS SAATLERİ  
  GİRİŞ ÇIKIŞ  
1 17:00 17:45 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
2 17:50 18:35 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
3 18:40 19:25 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
4 19:30 20:15 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
5 20:20 21:05 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
6 21:10 21:55 Senkron-Canlı Ders Anlatımı (ders videosu kaydedilir)
7 22:00 22:45  
8 22:50 23:35  

Derslerin Değerlendirilmesi yapılırken öğrencilerin uzaktan eğitimden en yüksek verimle faydalanmasını sağlamak amacıyla Öğrencilere https://enformatik.sdu.edu.tr adresinde asenkron(Forum, Anket, eposta, mesaj, ödev değerlendirme ve işlemleri linkinden ulaşabilecekleri eğitim yönetim sistemi üzerinde ders öğretim elemanları tarafından en az bir ödev ve quizler konulacak ve Ara sınav notlarının değerlendirmesinde dikkate alınacaktır. Öğrencilerin Ara sınav notları hesaplanırken Ara sınav(yazılı sınav) notunun %70i, Ödev ve Quizlerin %30u kullanılarak öğrencilerin ara sınav notu hesaplanacaktır.

Ara sınav notu = Vize Sınavı(Test)* %70 + (Ödev,Quiz,Tartışma ve Diğer Faaliyetler)* %30

Final sınav notu= FinalSınavı(Test)*%100

(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sınav değerlendirme esasları MADDE 21- ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri-“ (3) Ara sınavın yanı sıra ödev, proje, uygulama ve benzeri yarıyıl içi çalışmaları yapılmışsa yarıyıl içi sınav ve etkinliklerin başarı notuna katkısı %50, yarıyıl/yıl sonu sınavından alınan notun başarı notuna katkısı % 50’dir.” 

ÖNEMLİ NOT :

Dersler Uzaktan Eğitim yöntemiyle yürütüleceğinden; isteyen öğrenciler ders saatlerinde okullarında bulunan bilgisayar laboratuarlarından, isteyen öğrenciler de Enformatik Bölüm Başkanlığı ’nda bulunan bilgisayar laboratuarlarından ve/veya internet erişimi olan herhangi bir ortamdan https://enformatik.sdu.edu.trweb sayfasına bağlanarak canlı dersleri takip edebilecektir.

Canlı derslere katılamayan öğrenciler ise ders kayıtlarına ve ders notlarına yine https://enformatik.sdu.edu.trweb sayfası üzerinden 7/24 ulaşabileceklerdir. Canlı derslere devam zorunluluğu olmaması öğrencilerin derslerle ilgili faaliyetlere hiç katılmayacakları şeklinde yorumlanmamalıdır. Canlı derslere çeşitli mazeretlerle katılamayan öğrencilerin en azından o dersin video kaydını dersin yapıldığı tarihten en geç 2-3 gün içinde izlemesi öğretim elemanı tarafından verilebilecek ödevleri yapabilmesi açısından önemlidir.

 

1. Bu işleyiş esaslarında belirtilen maddeler Süleyman Demirel Üniversitesi senatosunun 13.05.2010 tarih ve 318          no’lu kararına uygun olarak düzenlenmiştir.
2. Temel Bilgi Teknolojileri dersi lisans eğitimi veren programlardan dersi seçen bölümler için 1. yarıyılda (güz yarıyılında), önlisans eğitimi veren programlardan dersi seçen bölümler için 2.yarıyılda (bahar yarıyılında) okutulması ortak zorunlu dersdir.
3. Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı dersi haftada üç (3) saat olup, eğitimler uzaktan eğitim yoluyla verilecektir.
4. Lisans ve Önlisans Eğitimi veren programlar(dersin okutulduğu bölümler) için 1. yarıyılda yeni kayıt yaptıran ve kayıt sırasında muafiyet sınavına girme isteğini belirten 1. sınıf öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere sınav yapılır. Bu sınavda 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler başarılı kabul edilip bu dersten muaf tutulurlar. Muafiyet sınav tarihleri Enformatik bölümü tarafından ilan edilir.
5. Muafiyet sınavında başarısız olan öğrenciler bu dersi almakla yükümlüdürler.
6. Dersler uzaktan eğitim yoluyla verileceği için birimimizde Fakülte/MYO bazında öğrenci sayıları dikkate alınarak birleştirilmiş sınıflar oluşturululabilir. Her bir sınıf kendisine bildirilen saatte çevrimiçi olarak bu dersi bilgisayar üzerinden alabilir. Ancak derslerde devam mecburiyeti aranmaz.
7. Oluşturulacak her bir sınıf için dersi verecek bir öğretim elemanı atanacaktır ve bu öğretim elemanı ders verdiği öğrencilerin aynı zamanda danışmanı pozisyonunda olacaktır.
8. Temel Bilgi Teknolojileri vize ve final sınavları sınav takvimi içerisinde ilan edilen gün ve saatte yapılacaktır. Ancak bütün bölümlerdeki öğrencilerin aynı anda sınava girmesi için bu günler cumartesi veya pazar günü olacak şekilde belirlenebilecektir.

ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI - 2012

Yayın Tarihi: 13/09/2012
Okunma Sayısı: 21375